Co to jest psychoterapia


Wszyscy zmagamy się z najróżniejszymi problemami. Poważna choroba, nałóg, kryzys w związku, śmierć bliskiej osoby, niepowodzenia w życiu zawodowym czy po prostu stres – to tylko niektóre problemy, które mogą na nas wpływać destrukcyjnie.

Co to jest psychoterapia?

Jest to leczenie, które opiera się na wzajemnej relacji klienta i specjalisty. Spotkania przyjmują najczęściej formę rozłożonych w dłuższym czasie, regularnych spotkań, których podstawą jest rozmowa, ale nie tylko.

Bardzo istotna jest tutaj relacja specjalisty z klientem oraz podejście do niego, jako osoby, która bierze życie w swoje ręce, zgodnie z zasadą samoodpowiedzialności i samoregulacji, całościowo spostrzega siebie oraz własne otoczenie i je aktywnie zmienia. Wymiana ze światem odbywa się Tu i Teraz w formie spotkania Ja i Ty. Tak rozumiany kontakt w psychoterapii Gestalt prowadzi do rozwoju jednostki. Jeśli ten proces jest zakłócony i np. człowiek zrywa kontakt ze sobą lub ze swoim otoczeniem, zniekształca go, to psychoterapia Gestalt ma na celu zwrócenie jednostce uwagi na sposób, w jaki to robi. Wraz ze wzrostem świadomości na ten temat osoba w terapii odzyskuje ponownie zdolność kształtowania i przeżywania kontaktów w sposób wybiórczy, kreatywny i integrujący. Co wpływa na poprawę jakości jej życia.

Konsultacje w gabinecie Gestalt

Psychoterapia może pomóc w pokonaniu różnego rodzaju problemów natury psychicznej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że by szanse na końcowy sukces były większe, potrzebne jest przede wszystkim zaangażowanie w proces psychoterapeutyczny oraz motywacja do zmiany klienta. W moim gabinecie w Lublinie przeprowadzam m.in. konsultacje psychologiczne oparte na metodzie Gestalt.. W trakcie konsultacji indywidualnych, które trwają zazwyczaj od 1 do 4 sesji, klient wraz w psychoterapeutą definiuje problemy, z jakimi zgłasza się do gabinetu oraz wybierają kierunek i metody pracy. Konsultacje psychologiczne mogą być początkiem do rozpoczęcia psychoterapii lub są jednorazowym spotkaniem ze specjalistą w celu ustalenia problemu. Nie każdy problem, można rozwiązać w gabinecie psychoterapeuty. Konsultacja zazwyczaj trwa 60 minut i kosztuje 120 zł.

Kontakt


Gabinet Psychoterapii Gestalt

Psychoterapeuta Agata Petruczynik

ul. Stefana Czarnieckiego 5/3 (I piętro)
20-950 Lublin (Sławinek)

Telefon:

502 386 383

Adres e-mail:

apetruczynik@wp.pl